Denise MH

Falkenberg brugshundeklub, 11/8-2013

 

1a kontakt hälsn 4 tar kontakt själv, besvarar kontaktförsök
1b samarbete 4 följer med villigt, engagerar sig i testledaren
1c hantering 4 accepterar, svarar med kontaktbeteende

2a leklust 4 startar snabbt, leker aktivt
2b gripande 3 griper tveksamt eller med framtänderna (hon har inget fullbett:-))
2c dragkamp 4 griper direkt, drar emot tills testled släpper

3a förföljande 4/4 startar med hög fart, målinriktad, bromsar in vid bytet
3b gripande 3/5 griper med tidsfördröjning/ griper direkt behåller minst 3 sek

4 aktivitet 3 är uppmärksam och i huvudsak lugn, enstaka aktivitetshöjn

5a avst lek intr 3 intresserad, följer fig utan avbrott
5b hot/aggr 1 visar inga hotbeteenden
5c nyfikenhet 5 går fram direkt utan hjälp
5d leklust 4 griper, drar emot kan släppa och ta om
5e samarbete 2 blir aktiv men avbryter (snodde grejen, sprang tillbaka en gång men inte två...)

6a överraskn rädsla 4 flyr högst 5 m
6b hot/aggr 1 visar inga hotbeteenden
6c nyfikenhet 2 går fram när föraren sitter på huk & pratar
6d kvarstående rädsla 1 ingen tempoförändring el undanmanöver
6e kvarst intr 2 stannar upp, luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle

7a ljudkänsl rädsla 3 gör undanmanöver utan att vända bort blicken
7b nyfikenhet 5 går fram utan hjälp
7c kvarst rädsl 1 ingen tempoförändr el undanman
7d kvarst intr 1 visar inget intresse

8a spöke hot/aggr 1 visar inga hotbeteenden
8b kontroll 5 kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet
8c rädsla 1 uppehåller sig framför eller bredvid föraren
8d nyfikenhet 4 går fram när föraren gått halva sträckan (gick upp i vind själv)
8e kontakt 4 tar själv kontakt med fig

9a leklust 4 startar snabbt, leker aktivt
9b gripande 3 griper tveksamt eller med framtänderna (inget fullbett nu heller...)

10 skott 1 visar ingen berördhet

.